MUDr. Nina Genčurová

 

Vystudovala jsem LF UK v Plzni, kde jsem v roce 2010 promovala. Získala jsem atestaci v oborech Dětské lékařství a jsem zařazena v Kvalifikačním kurzu pro obor Praktické lékařství pro děti a dorost. Jsem také držitelem Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů ČLK. Absolvovala jsem řadu specializačních kurzů v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů a jsem úspěšným absolventem francouzské homeopatické školy CEDH. V rámci studia medicíny jsem v programu IFMSA získávala zkušenosti v oboru porodnictví a neonatologie v Brazílii a v oboru chirurgie v Izraeli. Jsem držitelkou certifikátu úrovně CAE pro anglický jazyk a úrovně B2 v němčině. Věnuji se klasické medicíně a vzdělávám se v oboru psychosomatiky a homeopatie i nadále.

S manželem vychováváme dvě děti. Volný čas trávím převážně s rodinou a přáteli, věnujeme se sportu a s oblibou si užíváme pohyb ve volné přírodě. Ráda tančím, čtu a spím.

Vzdělání a kvalifikace

  • 2004 - 2010  Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni

  • 2018  Diplome de thérapeutique homéopathique

  • 2022  Atestace v oboru Dětské lékařství

  • 2023  Kvalifikační kurz pro obor Praktické lékařství pro děti a dorost