Nová vakcína proti pneumokokům - Vaxneuvance

Dne 21. 10. 2022 byla Evropskou lékovou agenturou rozšířena věková indikace pro vakcínu Vaxneuvance – 15valentní pneumokokovou konjugovanou vakcínu proti pneumokokovým onemocněním, která je nově schválená a indikovaná u kojenců, dětí a dospívajících ve věku od 6 týdnů do méně než 18 let k aktivní imunizaci za účelem prevence invazivního onemocnění, pneumonie a akutního zánětu středního ucha způsobených bakterií Streptococcus pneumoniae. Vaxneuvance je schválena také pro dospělé.

Vaxneuvance obsahuje 15 purifikovaných pneumokokových kapsulárních polysacharidů z bakterie Streptococcus pneumoniae (sérotyp 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F a 33F).

‍Předchozí vakcinace jinou pneumokokovou konjugovanou vakcínou 

Kojenci a děti, kteří zahájili imunizaci jinou pneumokokovou konjugovanou vakcínou (PCV10 nebo PCV13), mohou na PCV15 přejít kdykoli během očkovacího schématu. Avšak přechod z PCV10 nebo PCV13 na PCV15 po dokončeném základním schématu, pouze v rámci přeočkování, nepřináší významný imunologický benefit. Přeočkování dětí v minulosti kompletně očkovaných proti pneumokokovým onemocněním vakcínou PCV10 nebo PCV13 (základní schéma plus jedna booster dávka) jednou dávkou očkovací látky PCV15 se nedoporučuje.

Srozumitelně: pokud jsme zahájili očkování pneumokokovu vakcínou Prevenar 13 a dítě má naočkovánu 1-2 základní dávky, lze základní schéma dokončit vakcínou Vaxneuvance. 

https://www.zpmvcr.cz/system/files/dokumenty/2023-03/metodika_priloha6.pdf

Úhrada z veřejného zdravotního pojištění

Tato vakcína je stejně jako vakcína Prevenar 13 částečně hrazená z veřejného zdravotního pojištění u kojenců v případě, že byly dvě dávky očkovací látky aplikovány od druhého do konce šestého měsíce věku pojištěnce.

Očkovací schéma

Očkovací schéma se doporučuje aplikovat tak, aby první dvě dávky (základní schéma) byly podány s odstupem nejméně 2 měsíců (minimální interval 8 týdnů) a zároveň byly aplikovány nejpozději do 7 měsíců věku. Přeočkování jednou dávkou se doporučuje aplikovat nejpozději do 15. měsíce věku dítěte. Tzv. očkovací schéma 2+1.

Pro předčasně narozené děti (< 37. gestační týden) se doporučuje aplikace tří dávek vakcíny v základním schématu a přeočkování jednou dávkou vakcíny ve schématu 3+1.