Ceník výkonů

PŘIHLÁŠKY
Přihláška do mateřské školky - první 100,00 Kč
Přihláška do mateřské skolky - každá další 50,00 Kč
Přihláška na střední školu, do učebního oboru - první 200,00 Kč
Přihláška na střední školu, do učebního oboru - každá další 100,00 Kč
Přihláška na vysokou školu - první 200,00 Kč
Přihláška na vysokou školu - každá další 100,00 Kč
Potvrzení pro sportovní akce 150,00 Kč
 
ZDRAVOTNÍ POSUDEK O ZDRAVOTNÍM STAVU A OČKOVÁNÍ
S vyšetřením 200,00 Kč
Bez vyšetření 100,00 Kč
 
PRŮKAZY
Vyšetření pro řidičský průkaz 400,00 Kč
Rozšíření řidičského průkazu 150,00 Kč
Zdravotní průkaz / potravinářství, práce s dětmi aj. 250,00 Kč
 
LÉKAŘSKÉ VÝKONY
Odběr krve na žádost pacienta 100,00 Kč
Aplikace injekce, nadstandardní očkování 100,00 Kč
  
ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY
Pro soud, polici, bydlení ... dle náročnosti 50,00 Kč - 300,00 Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání 300,00 Kč
Vystavení náhradního zdravotního / očkovacího průkazu 100,00 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 250,00 Kč
Kopie zdravotnické dokumentace, 1 strana A4 10,00 Kč
Pojistná událost 300,00 Kč
Vyplňování cizojazyčních dotazníků, zprávy dle náročnosti od 300,00 Kč