Ke stažení

Služby a výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou

Dotazník k detekci poruch autistického spektra Stáhnout
Laussanský dotazník - sportovní prohlídka Stáhnout
Nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb Stáhnout
Souhlas s nepovinným očkováním Stáhnout
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15 Stáhnout
Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti ke sportům Stáhnout
Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel Stáhnout
Zdravotní způsobilost na školu v přírodě - tábor Stáhnout
Nesouhlas s povinným očkováním Stáhnout
 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání Stáhnout