O naší ORDINACI

Naše ordinace se nachází v centru Dobřan a je vybavena moderními přístroji.

 • CRP test – vyšetření C reaktivního proteinu - během několika minut lze na základě rychlé diagnostické metody zjistit, zda se jedná o bakteriální či virovou infekci.
 • Strep A test – vyšetření na přítomnost Streptococcus pyogenes skupiny A. Rychlá diagnostika přítomnosti bakterie, která často vyvolává záněty horních cest dýchacích a polykacích /angíny, spály/.
 • Bilirubinometr – přístroj na neinvazivní měření bilirubinu. Hodnota bilirubinu je sledována především v novorozeneckém věku pro zhodnocení tzv. novorozenecké žloutenky.
 • Pulzní oxymetr – přístroj umožňující stanovit saturaci hemoglobinu kyslíkem a tepovou frekvenci. Poskytuje informaci o okysličení krve v plicích. Senzor pulzního oxymetru vyzařuje světlo dvou vlnových délek, které proniká tkání /většinou prstem/.
 • Glukometr - přístroj umožňující stanovení hladiny glykémie (krevního cukru) z kapky krve z prstu
 • Moderní zdravotnické pomůcky – tonometr, měřiče hmotnosti i délky, pomůcky ke kojení, vybavení pro odběr krve od novorozenců až po adolescenty, ...
 • Inhalátor
 • Otoskop
 • Optotypy a tabulky pro vyšetření barvocitu


Náš tým

 

MUDr. Alena Špidlenová

V roce 1983 jsem promovala na Lékařské fakultě v Plzni a nastoupila na infekční kliniku. Tam jsem pracovala jako vedoucí lékař ambulance 25 let a současně vyučovala mediky na lékařské fakultě. Od roku 2008 jsem nastoupila jako zástup na dětské středisko v Horní Bříze a následně na dětské středisko do Dobřan, kde jsem jako dítě vyrůstala. Po 15 letech krásné práce  s dětmi  odcházím do důchodu, nicméně se ještě nějaký čas budeme setkávat v úterní odpolední ambulanci.

Mým koníčkem jsou děti, zvířata, volejbal, lyžování a cyklistika.

Jsem držitelkou těchto specializovaných způsobilostí vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Vzdělání a kvalifikace

 • specializovaná způsobilost v oboru pediatrie

 • specializovaná způsobilost v oboru praktický lékař pro děti a dorost 

 • specializovaná způsobilost v oboru přenosných nemocí

 

MUDr. Nina Genčurová

Vystudovala jsem LF UK v Plzni, kde jsem v roce 2010 promovala. Získala jsem atestaci v oborech Dětské lékařství a jsem zařazena v Kvalifikačním kurzu pro obor Praktické lékařství pro děti a dorost. Jsem také držitelem Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů ČLK. Absolvovala jsem řadu specializačních kurzů v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů a jsem úspěšným absolventem francouzské homeopatické školy CEDH. V rámci studia medicíny jsem v programu IFMSA získávala zkušenosti v oboru porodnictví a neonatologie v Brazílii a v oboru chirurgie v Izraeli. Jsem držitelkou certifikátu úrovně CAE pro anglický jazyk a úrovně B2 v němčině. Věnuji se klasické medicíně a vzdělávám se v oboru psychosomatiky a homeopatie i nadále.

S manželem vychováváme dvě děti. Volný čas trávím převážně s rodinou a přáteli, věnujeme se sportu a s oblibou si užíváme pohyb ve volné přírodě. Ráda tančím, čtu a spím.

Vzdělání a kvalifikace

 • 2004 - 2010  Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni

 • 2018  Diplome de thérapeutique homéopathique

 • 2022  Atestace v oboru Dětské lékařství

 • 2023  Kvalifikační kurz pro obor Praktické lékařství pro děti a dorost

 

Hana Petřeková

Je srdcem celého obvodu. Každého zná, některé i po několik generací :) Zdravotní sestra získala registraci vydanou Ministerstvem zdravotnictví "registrovaná zdravotní sestra pracující bez dozoru".