Omlouvání nepřítomnosti ve škole

V souladu se Stanoviskem Ministerstva zdravotnictví z 2.1.2018 omlouvá nepřítomnost žáka ve škole rodič/zákonný zástupce.


http://www.pedagogicke.info/2020/09/stanovisko-ministerstva-zdravotnictvi-k.html