Oficiální stanovisko České vakcinologické společnosti ze dne 15.3.2024 k vyřazování neočkovaných dětí z dětských kolektivních zařízení v případě výskytu pertuse. 

15. 3. 2024  Česká vakcinologická společnost: Stanovisko k vyřazování neočkovaných dětí z kolektivních zařízení v případě výskytu pertuse (černého kašle)

V případě výskytu pertuse v kolektivním zařízení pro děti se postupuje v souladu s vyhláškou č. 389/2023 sb. o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění. Nejedná se o plošná opatření, ale o řešení jednotlivých případů, na základě výsledků hodnocení rizika místně příslušnými hygienickými stanicemi. Dítě po laboratorně prokázaném onemocnění způsobeném Bordetella pertussis nebo Bordetella parapertussis je možné přijmout do kolektivního zařízení až po ukončení cílené léčby antibiotiky. 

Do kolektivního zařízení, kde se vyskytlo onemocnění způsobené Bordetella pertussis, se nepřijímají neočkované či neúplně očkované děti ode dne vyřazení nemocného dítěte z kolektivu po dobu maximální inkubační doby, která činí 21 dní. O zařazení dětí do kolektivního zařízení, kde se vyskytlo onemocnění způsobené Bordetella parapertussis, rozhoduje místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

Nevnímavé děti k nákaze způsobené Bordetella pertussis, očkované řádně a v termínech, mohou do kolektivního zařízení docházet;
Vnímavé (například neočkované) děti k nákaze Bordetella pertusis z rodin, kde se vyskytlo onemocnění způsobené Bordetella pertusis, mohou do kolektivního zařízení docházet až po 21 dnech od posledního styku s nemocným.

Vyšetřování protilátek proti pertusi u kontaktů se nedoporučuje, protože nemá vypovídající hodnoty.

Pro ověření údaje o řádném očkování proti pertusi u dětí lze také využít posudků zdravotní způsobilosti  (očkován dle očkovacího kalendáře), které vystavují praktičtí dětští lékaři rodičům s platností na dva roky. Pro epidemiologické šetření lze použít kopii očkovacího průkazu.

Současný očkovací kalendář najdete i na našich stránkách - zde. Očkování proti černému kašli je obsaženo ve vakcínách: Infanrix Hexa, Hexacima, Infanrix, Adacel, Boostrix, Boostrix Polio, Adacel Polio. Očkování je povinné.